Welkom » Afspraak met God? Iedereen!

Afspraak met God

 

Kort gezegd wordt iedereen die Jezus af heeft afgewezen geoordeeld op de dag dat Hij terug komt aan het eind van de periode van de grote verdrukking. De mensen die dan nog leven en de verschrikkingen hebben overleeft staan dus voor Hem. Iedereen betekent dus ook mensen die helemaal niet geloven of alles afwijzen. Behalve wie in Christus Jezus zijn die worden niet geoordeeld. Romeinen 8.

Het boek des Levens wordt geopend want daarin staan de namen van degenen die naar de Hemel zullen gaan. Staat uw naam er al in?

Misschien denkt u wel ook niet gelovigen? Ja zeker want God heeft iedereen geschapen en ik schreef het al eerder Hij kende iedereen en al voor de grondlegging van de wereld.

Ook de mensen die ooit zijn gestorven komen dan voor hem te staan, de een krijgt een kroon des leven en de ander moet het oordeel ondergaan, je verantwoorden voor alles wat je ooit hebt gedaan in je leven of wat je hebt nagelaten je kan dat niet meer herstellen dat kon nog toen je op aarde was nu niet meer. En dan kan God niet anders dan je er naar oordelen want hij is rechtvaardig en kan zichzelf niet verloochenen.

 

God zal onze vrije wil niet negeren tijdens onze levenswandel op aarde. De vrije wil hebben we van Hem gekregen.

U  kunt kiezen of u voor Jezus gaat en dus niet verloren gaat en daardoor de Hemel binnen kunt gaan. Er is genoeg informatie te vinden over het geloof en de aard van God zijn aanbod om u volledig te accepteren, door Jezus. Wat een fantastisch cadeau, want verdienen kunnen we dat niet je krijgt het cadeau!

 

Het oordeel zal niet makkelijk zijn voor mensen die Jezus hebben afgewezen. laat u niet weerhouden door religieuze bedenksels, filosofieën over het leven en het Evangelie of de weg naar de eeuwigheid. Er staat niemand tussen u Jezus in. Wat er ook beweerd wordt door anderen. Er is bij de God die Hemel en Aarde gemaakt heeft altijd een enorme genade voor u! Altijd via Jezus zoals dat in de schrift staat.

 

Ga bij moeilijkheden ook nooit naar anderen, maar als u wedergeboren bent direct naar Jezus met uw vragen of problemen, verdriet of angst. Bid om kracht en wijsheid.zie

Bescherming van de allerhoogste.

 

 

Jezus spreekt toen en nu :Joh12  48-49-50

 

Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt,

heeft iets wat hem veroordeelt,

namelijk het-woord dat ik gesproken heb,

dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

 

Want ik heb niet uit mezelf gesproken,

maar de Vader, Die Mij gezonden heeft,

Hij zelf heeft mij een gebod gegeven.

Wat ik Zeggen en wat ik spreken moet.

En ik weet dat zijn gebod Eeuwig leven is.

Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft.

 

Leest u ook eens Openbaringen 14 : 6-7 Over het komende oordeel.

En...Johannes 16 : 7-11

 

Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen: " maar als ik heenga, za  ik Hem naar u toezenden". En als die gekomen is zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij niet in Mij geloven: van gerechtigheid, omdat Ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien: en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.