Welkom » Bidden

 

 

Praten met God

 

Bidden is praten met God, de vader het opent de deuren van de Hemel. Als u uw relatie met God wilt onderhouden en intiemer wilt maken is het goed om te bidden.

Doe dit gewoon thuis op een rustige plek met weinig woorden, want God kent u en weet waar u voor bij Hem komt. Waarom dan nog bidden? Omdat u dan uw hart openzet en God kan alleen dan met u communiceren het is niet een richting verkeer.

 

Voorbede,

Voorbede kun je ook bidden voor anderen noemen het is heel belangrijk om voorbede te doen voor iemand of een situatie, omdat God dan in kan grijpen en bijsturen, een probleem verzachten of iemands hart kan beroeren bv bij een conflict, maar altijd op zijn tijd. God laat zich niet dwingen of sturen.

U zult zien dat er duren opengaan voor anderen. Bid niet wat u wilt dat er gebeurt, maar bid om te vragen of God zijn wil of zegen kan geven. Bidden is ook luisteren! Dus als u bid neem dan ook wat tijd voor stilte, zodat God tegen u kan spreken.

 

Gebeds- verhoring

 

Soms zijn de omstandigheden nog niet rijp om te verhoren daarom moet u bidden en daarna loslaten. Daar is vertrouwen voor nodig en dat is nu net wat God wil van ons dat wij hem vertrouwen en dat we weten dat we niets zonder hem kunnen.

Dank zeggen en prijzen

Dank zeggen is ook belangrijk als we bidden, Als u God dankt dan komt er een uitwisseling tussen u en hem op gang zo kan hij u nog meer leiden en zegenen. Deuren gaan dan open, anderen dicht maar u bent op weg met God!

En prijs de Heer in alles! Ook als u moeilijkheden ondervind in uw leven.

 

Bidden en vasten

Vasten is een periode van onthouding van bijvoorbeeld voedsel om je zo nederiger te maken voor God. In deze periode wordt ook aangeraden om te gaan bidden om zo dichter bij God te komen en Hij bij jou en meer kan bereiken in je leven.

 

Geestelijke oorlog.

De belangrijkste plek waar Satan ons wil aanvallen is in onze gedachten wereld en ons gebeds- leven, hij wil je ervan afhouden, zodat je relatie verwatert. Wees hier dus alert op en ga juist bidden!

 

Gebed tot bekering:

Heer Jezus ik vraag u in mijn leven te komen. Ik ben een zondaar, ik heb vertrouwd op mezelf en mijn eigen goede werken, maar nu stel ik mijn vertrouwen op U. Ik neem U aan als mijn persoonlijke Verlosser. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent. Ik aanvaard U als Heer en Meester over mijn leven. Help mij om mij af te wensen van mijn zonden en U te volgen. Ik aanvaard Uw vergeving en het eeuwige leven dat U mij geeft. Ik dank U, Amen

 

Bid altijd in Jezus naam zo wordt uw gebed geheiligd.