Welkom » Bijbel

De Bijbel

 

De Bijbel is Gods woord "De waarheid". Het is het enige boek met eeuwigheidswaarde, de kennis die hierin staat gaat nooit verloren geschreven voor de eeuwigheid doorgegeven door de profeten van God.

Het eerste deel.

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, later vertaald naar het Grieks en van daaruit in andere talen vertaald. Doordat in de loop van de eeuwen geprobeerd is de boodschap die het bevat te laten verdwijnen werd en worden er steeds weer andere vertalingen gemaakt met een tekst die beter zou aansluiten bij de huidige tijd. Maar goed dat lukt niet want God heeft natuurlijk de regie over dit zo belangrijke boek voor ons.

Er is een hele betrouwbare vertaling en dat is de Staten Vertaling, ook de King James, in het Engels, is erg betrouwbaar. Bij een goede Bijbelstudie heb je wel de brontekst nodig  en de Heilige geest.anders kunnen hele zinnen totaal verkeerd uitgelegd worden.De Bijbel aanpassen aan de tijd is eigenlijk de wereld op zijn kop zetten, Gods woord veranderd niet, de boodschap van het Evangelie veranderd nooit en de profetieën ook niet. Deze profetieën in het Oude en nieuwe testament zijn erg accuraat.

Het is een prachtig boek, met vele lagen het bevat de boodschap om weer naar huis, het Koninkrijk der Hemelen, de route naar huis. Vol levenswijsheden en informatie in de vorm van parabelen en profetieën.  God wijst ons in de Bijbel de weg uit deze wereld die volledig in duisternis ligt naar het licht.

 

Er wordt in de Bijbel beschreven hoe het is gegaan tot nu toe en het zal gaan in de nabije toekomsten wat je kunt doen om dit Koninkrijk binnen te gaan. Zowel het oude als het nieuwe testament gaan over het verlossingsplan, namelijk het Heilige Evangelie wat God heeft gemaakt, zodat wij de weg naar huis weer kunnen vinden. Een plan van zevenduizend jaar wordt in de Bijbel beschreven. Een periode van 6 duizend jaar , de periode van de mens en daarna het duidend jarig Koninkrijk wat dan op aarde gevestigd wordt door de Heere Jezus. De zesde eeuw is nu bijna voltooid.

 

 

Het oude testament staat vol met profetieën die voor onze tijd bestemd zijn en in welke wij op dit moment leven. Het is de laatste tijd zelfs zo dat de ene na de andere profetie vervult wordt. Zo kun je een tijd bepaling maken waar we staan in relatie tot de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gelovigen.en het begin van de dagen van grote verdrukking en zorgen.

 

 

Het tweede deel

 

Het tweede deel van de Bijbel wordt het "Nieuwe testament genoemd" Geschreven in het Grieks en vandaaruit weer naar andere talen. Het nieuwe verbond wat God met de mensheid heeft gesloten en bekrachtigd met de kruisiging van Jezus. In het nieuwe verbond wordt de komst, het leven, de boodschap, de opstanding en de wederkomst beschreven.

Een nieuw verbond met de mens dus en dat voor iedereen persoonlijk. Het voorhangsel is verdwenen en wij kunnen nu, via Jezus, rechtstreeks met God een relatie opbouwen en bidden tot Hem zonder tussenkomst van een, priester, voorganger, of wie dan ook. Er zijn geen offers meer nodig, je hoeft geen aflaten te betalen of een ritueel te doen.

 

De weg naar God gaat dus nu via de Heere Jezus. "Ik ben de weg de Waarheid en het Leven, alleen door mij komt u tot de Vader" Het nieuwe verbond stelt ons dus in staat om zelf een relatie met Jezus aan te gaan. Dat kan want hij leeft voort in de Geest, de Geest der waarheid, die hij is!

De Geest van Waarheid die hij is. de bemiddelaar tussen u en God. Iedereen is uitgenodigd zelf een relatie met Jezus aan te gaan en door bekering deel te nemen aan het lichaam van Christus waarmee de deur is geopend naar het eeuwige leven. Door uw bekering ontvangt u de Heilige Geest. Uw wedergeboorte kan dan beginnen.

 

Geen religie, maar geloof

 

De bijbel is voornamelijk geschreven om het voortbestaan van uw ziel te kunnen waarborgen en het geloof. God had geen religie op het oog toen Hij Jezus stuurde maar uw verlossing door Hem. Religie is door mensen gemaakt het is, vermengt met politiek en macht, religie gaat ook niet zozeer over uw eeuwigheid, maar meer om het sociale gebeuren en aanbidding of  het op de troon zetten van een persoon of de planeet waarop wij leven. Allemaal prima natuurlijk, maar uw leven na de dood is daarmee niet veilig gesteld. Bijeenkomsten organiseren zoals dat in de Bijbel staat is wel aan te bevelen zodat iedereen zijn zegje kan doen om zo elkaar op te bouwen en bemoedigen, zeker in deze tijd.

Niemand hoeft over elkaar te oordelen want dat is voorbehouden aan Jezus.

 

1 Korinthe 2:9  Hoop op een prachtige toekomst!

", Maar het is zoals beschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.