Welkom » De Heilige Geest

De Heilige Geest

 

 

De Belofte van de andere Trooster.

De Heilige Geest is de Trooster die God je stuurt op het moment dat je je bekeert. Johannes 14 :19 "En ik zal de vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in Eeuwigheid, namelijk de Geest van waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

 

De Heilige Geest is dus in je na je bekering, dit lezen we ook in Handelingen 2:38  "Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

 

Zo eenvoudig is het en nu kan de Heilige Geest je gaan helpen om je innerlijke te veranderen.  Meer te gaan lijken op Jezus. Dit is natuurlijk een proces en dat kan soms lastig zijn want je zult veel los moeten laten, dat vooral.

En jezelf kleiner moeten maken, God een plek geven in je leven van alle dag.

 

Wat doet de Heilige Geest voor je?

De Heilige Geest is je geestelijke geweten.

Maakt je bewust van zonde, zodat je er mee kan stoppen te zondigen.

Helpt bij het bidden naar de wil van God. Romeinen 8: 26-27

Lijd je op de weg die je moet gaan.

Help bij het Bijbel lezen en te begrijpen.  "Hij maakt God woord levend in mij Efeziers 6:18"

De Heilige Geest verheerlijk Jezus. Johannes 16-14

Verzegelt je, beschermd je dus voor onheil. (zoals ziektes

En door hem is de liefde van God in mijn hart uitgestort. Romeinen 5:5

 

Kortom de Heilige Geest helpt je bij je wedergeboorte en veel andere zaken. ", Maar Gij zult kracht ontvangen, wanneer de

Heilige Geest over u komt. Handelingen 1:8

 

Aanbidding

Moet de Heilige Geest aanbeden worden? Nou ik zou zeggen wat van niet. Want de Heilige Geest is toch in je en dan zou je je zelf aanbidden of een andere Geest die ook in de wereld is. Dus beter maar van niet. Je mag de Heilige Geest wel danken en eer even voor alles wat Hij-zij doet. Dat kan in gebed of zomaar door het uit te spreken.

 

Dan zijn er nog de vrucht van de Heilige Geest: Galaten 5: 22-26.

 

 

 

En bescherming van de Heilige Geest.!

Efeze 1:13-14 (vgl. 4:30).

In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het zegel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden

Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel (sfragis) waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

 

Niet u kunt  uw innerlijk veranderen dat kan alleen de Heilige Geest!

 

Nog veel heb ik u te zeggen

 

 

 

Kiest u voor de waarheid dan bent u vrij en zult u eeuwig leven!