Welkom » De Wereld religie van de antichrist

De wereld religie van de antichrist.

De strijd tussen het licht en donker, de strijd om uw ziel.

Op dit moment wordt er door de Paus en andere religieuze leiders hard aan gewerkt om een nieuwe religie te creëren een mix van alles. Deze wereld religie ziet er vriendelijk uit, heel erg sociaal en meer aandacht voor de planeet dan voor de mens.  Het is ook precies wat het woord zegt een religie van de wereld niet gericht op het Evangelie van redding, vergeving en Eeuwig leven. 

Verplichte aanbidding op zondag  en daarbij moet een beeld worden aanbeden, het is een herhaling uit de tijd van Babylon zoals beschreven in de Bijbelboek Daniel. Ook toen moest er een beeld aanbeden worden en bij weigering werden mensen gedood.zo zal het nu ook weer zijn en het maakt daarbij niet uit of u gelovig bent of niet.

 

Deze wereld religie is bijna gereed bekrachtigd met een verdrag tussen de verschillende religies. Dan is er natuurlijk nog de wereld economie, die wordt gereset iedereen moet gevaccineerd worden en is en traceerbaar met de app en camera's.  Een voorloper van het merkteken van het beest, ook een onderdeel van de nieuwe wereld religie bij weigering van de vaccinatie kun je straks bijvoorbeeld niet meer reizen of andere dingen doen, er gebeurt nog meer maar uit de chaos komt een wereldleider, de antichrist, de man van zonde en verwoesting 2.Tessalonicenzen 2,  die alles weet op te lossen en mensen zullen hem aanbidden en vertrouwen met vreselijke gevolgen. Twee derde van de mensen die hier achterblijft zal het niet overleven. Want hij  (de antichrist), c.q. satan wil aanbeden worden en zal dit willen afdwingen met een verplichte  aanbidding van een beeld. De vorming van een wereld religie is de aanloop hiernaar toe. Daarom is ook een ander Evangelie gepreekt dan in de Bijbel staat met een andere Jezus . Een niet Bijbels Evangelie waarmee velen misleid zijn en op een verkeerd pad zijn gaan lopen. Dit is een bewust plan van wereld machten en bijvoorbeeld het Vaticaan.

Door alles te verbinden ontstaat een vermenging van religie en demonische krachten. Deze vermenging van Het Evangelie en de wereld met zijn afgoden is ontstaan in de tijd dat er Christen zijn gaan samen werken met de Romeinen. Toen is de Zon aanbidding ontstaan vermomd als Maria en de aanbidding van lucifer. (zie de video). Alles moest daarom ook in het Latijn aan de mensen gebracht worden, de Bijbel in het Latijn de missen etc. vergeving van zonden alleen via een priester en nog meer. God heeft ons echter nooit in de steek gelaten en overgeven aan de duisternis. Hij heeft bijvoorbeeld Luther wakker geschud en deze is de bijbel gaan vertalen in het Duits vanuit het Latijn.

Daarna is er ongeveer 500 jaar het evangelie aan velen onderwezen en velen zijn bij Jezus gebracht en daarmee gered van de eeuwige duisternis, de hel.

 

God heeft nog alles in de hand maar er zijn nu eenmaal krachten die demonisch zijn en velen lastig vallen of erger. Vanuit mijn bevrijding werk weet ik dat dit al zeer veel voorkomt en niet iets is uit de middeleeuwen.

Deze krachten zijn werkzaam in sommige kerken op dit moment. Door het ontbreken van kennis over geestelijke werelden, het kwaad, en de verzwegen satan kunnen dit soort krachten infiltreren. Bijvoorbeeld door Yoga of Harry Potter.  of door de geest van Jezebel. Deze vorm van religie is gebaseerd op aanbidding van de planeet en het aardse leven en niet de Schepper en het Eeuwige leven.

Zoals gezegd als  alle neuzen dezelfde richting opstaan komt de wereld leider met een verplichte aanbidding en vervolging van diegenen die dit niet willen of kunnen omdat ze Christen zijn en niet een man of beeld willen vereren, maar alleen  de Schepper van Hemel en aarde Jezus Christus. Efeze 3:9

Jezus is geen religie, maar de weg naar het Eeuwige Leven en heeft voor u en mij zijn leven gegeven aan het kruis. Met zijn bloed heeft Hij u vrijgekocht en als u hem aanneemt als verlosser bent u vergeven en vrij.

 

De tijd van Genade is aangebroken bij de kruisiging van Jezus en duurt nog een kleine tijd voort, en dan zal God zijn handen tijdelijk van de wereld af halen. De antichrist krijgt dan alle ruimte. 7 jaar lang zal hij heersen.

 

Als u Jezus nog niet heeft aangenomen als redder en Heer doe dit dan nu het nog kan. Gebed tot bekering.

Voor actuele video's over de stand van zaken omtrent de wederkomst en wereld religie verwijs ik graag naar mijn YouTubekanaal. inhethuisvanmijnvader

 

kijkt u ook eens op de downloadpagina en dan het artikel over de Noachitische wetten een cover up om iedereen die zich Christen noemt te vervolgen wanneer men hiervoor niet wil buigen. Maar ook niet christenen ontkomen niet aan vervolging van deze nieuwe wereld orde.De geschiedenis herhaalt zich.

 

 

 

De valse profeet ondertekent het verdrag voor de vorming van de kerk van de antichrist.