Welkom » Eeuwig leven Goed nieuws!

Eeuwig leven.

 

Johannes 11: 25-26

Ik ben de Opstanding en het leven; wie in mij geloofd heeft zal leven, ook al was hij gestorven. Wie in Hem, de Zoon van God, geloofd, Die aan het kruis voor onze zonden gestorven is, zal in eeuwigheid bij God zijn.

 

Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. U staat er waarschijnlijk nooit bij stil dat er na dit leven ook nog leven is  en dat wij mensen niet sterfelijk zijn maar door leven nadat we zijn overleden we zijn onsterfelijke zielen en we komen niet automatisch in de Hemel! Daarover informeert  deze website u.

 

"Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
Johannes 3:16

 

Het is meestal  geen onderwerp waar we over na willen denken of rekening mee willen houden tijdens ons leven hier, maar het is wel de realiteit zoals we dat kunnen lezen in de Schrift. Johannes 17, In het Hogepriesterlijk gebed van Jezus aan zijn vader bid Hij voor zijn discipelen en voor ons. Leest u dit maar eens, het gaat onder ander over het Eeuwige Leven.

 

We komen niet automatisch in de Hemel.....

We leven hierna verder in de Hemel, in het huis van onze vader, waar tot in de eeuwigheid bij God zijn geen zorgen, pijn, verdriet meer kennen, totaal vernieuwd en verlost van onze zonden, gereinigd, geheel vergeven en vrede in ons zelf  met God. En daar komt nog bij dat u ook niet geoordeeld wordt.  En nog een hele fijne bijkomstigheid is dat we nu al gebruik kunnen maken van de zegeningen en bescherming die Jezus ons biedt Als wij voor hem kiezen. Het is een smal pad,  het pad naar de Hemel want u moet wel wedergeboren zijn. Wedergeboren bent u als u de Heilige Geest ontvangen heeft bij uw bekering en een "nieuw hart heeft gekregen. Voorwaar, voorwaar ik zeg u als iemand niet is wedergeboren kan hij het koninkrijk van God niet zien. Johannes 3.3.

 

Wij weten Immers, wanneer ons "aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis

niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Korinthe 5:1.

 

Of....we leven afgescheiden van God op een plek in het hiernamaals die beslist niet prettig is.

Dit is geen straf maar een keuze die u maakt nadat God u via zijn woord duidelijk heeft gemaakt wat uw opties zijn. Dit is vooral terug te lezen in het Nieuwe Testament waarin een uitweg is en wordt geboden na de komst van Jezus christus. U kunt alleen de Hemel binnen gaan als u wedergeboren bent en dit houdt in dat u uw zonden beleid,  de Heilige Geest ontvangt en daarmee weer opgericht of wedergeboren bent (wordt zoals de oorspronkelijk vertaling luidt.) U gaat dan een nieuw mens worden.

Dit alles is vrij beschikbaar en niet door werken of activiteiten te verkrijgen, maar alleen door de Genade van God. Zo eenvoudig is het is het!

En wat u ook gedaan heeft in uw leven niets wordt u nog nagedragen door God als u uw zonden maar belijd, zodat het weggenomen kan worden.  In Handelingen 2 : 38: -39  staat  "Want voor u is de belofte (van de redding) en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere , onze God, ertoe roepen zal.

 

Niet bekeren niet gered?  Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Ik ben een goed mens, geloof in de liefde, doe altijd veel voor iedereen dus God houd van mij en ik ga naar de Hemel wie denk dat niet zich zelf?

Dat noemen we zelf rechtvaardiging. Natuurlijk houd God van goede mensen en ook van slechte. Het gaat ook niet om goed of slecht het gaat om zonden, wij zijn door onze natuur zondig. Iedereen liegt wel eens, of nog erger. U moet het belijden van zonden  dan ook niet zien als straf, nee het is een reiniging alleen door het bloed van Jezus .Hij reinigt u en dan kan het werk in u beginnen. Ook goede mensen hebben bekering nodig. Je kunt niet met je zonden nog aan je gekleefd naar de Hemel. Dus alles belijden en je dan afkeren van je zonden. Ook de kleine, Je kunt het ook zo zien, je zonden horen of zijn een gevolg van je oude leven vaak zonder God.  We zijn of waren allemaal zondaars om de Heilige Geest te kunnen ontvangen moet er "ruimte gemaakt worden" Het oude van de wereld moet weggenomen worden om het nieuwe de Geest van Waarheid ruimte te kunnen geven, ze kunnen niet naast elkaar bestaan, het oude en het nieuwe.

 

Het kan, iedereen kan overwinnen als je bekeert bent dan krijg je hulp van Jezus daarbij. Hij geeft je kracht om te stoppen met zondigen. Weet je niet of je nog zonden hebt om te belijden? Vraag het aan Jezus of hij via de Heilige Geest je hier bewust van wil maken.

Zoals gezegd onze zonden worden ons vergeven als we ze belijden aan de Heere Jezus, je wordt dan gereinigd en bent vergeven door genade, door genade alleen! God zal ze uitwerpen en je er nooit meer mee lastig vallen. U bent gered voor de eeuwigheid en komt niet voor het oordeel van God te staan!

 

Door het bloed van Jezus ben ik tot een rechtvaardige gemaakt, alsof ik nooit gezondigd had Rom 5:9.  Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt apart gezet voor God Hebr. 13:12

-1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

-Romeinen 8: 1-2 Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

 

 

Bekeerd en dan?

Kun je er dan op los leven? Nee dat kan niet en als het goed is wil je dat ook niet. Zondig je toch dan moet je dit weer  belijden. De Heilige Geest (ook je geweten) helpt je erbij! Als je zondigt dan staat het tussen jou en God in. En dat merk je. Zonden belijden, het zal je rust geven elke dag weer. Maar uw redding is zeker.

Wij zijn niet ons vleselijke lichaam onze ziel is na onze bekering van god, U hoort niet meer bij de wereld, satan heeft geen recht meer op u. Tot de dag van opname zullen wij hier rondlopen met een vleselijk/menselijke natuur maar die heeft geen zeggenschap  meer over ons, hij zal beslist proberen om u weg te houden bij Jezus of uw geloof. Onze ziel is gered en daar gaat het om.

Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1:8-9)

 

 

Dank u Heere Jezus dat u ons geroepen heeft

geroepen uit de duisternis om weer thuis te

komen. Bij U voor Eeuwig en altijd! Amen

 

Ik wens u eeuwig leven toe!